Op vrijdag 12 april heeft staatssecretaris Paul Blokhuis een subsidieregeling voor watertappunten aangekondigd. Jongeren Op Gezond Gewicht en Gezonde School zijn samen uitvoerder van deze regeling. 

Hieronder tref je meer informatie over deze subsidieregeling. Let op: de informatie hieronder is nog niet definitief en dus onder voorbehoud.

uitgangspunten regeling

 • Scholen krijgen 75% van de totale kosten van één watertappunt vergoed, tot een maximum bedrag van €2.000 per schoollocatie. Hierdoor is er maximale keuzevrijheid voor scholen; zij bepalen zelf welk watertappunt de voorkeur heeft en in welke uitvoering.
   
 • De kosten voor de aanschaf, installatie en onderhoud kunnen meegenomen worden in de financiering.
   
 • Scholen vragen subsidie aan via www.mijngezondeschool.nl. Dit kan met een bestaand account dat al gebruikt is voor het aanvragen van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School, een vignet of de subsidie Jong Leren Eten. Er kan door de school ook een nieuw account aangemaakt worden.
   
 • Er is plek voor maximaal 425 scholen. Bij eventuele over-inschrijving vindt toekenning plaats op basis van criteria. Scholen in JOGG-gemeenten en scholen die aan de slag gaan met de Gezonde School-aanpak of al een vignet hebben krijgen voorrang.
   
 • Scholen worden geholpen bij de keuze voor een leverancier voor een watertappunt. Dit verloopt via de website van Gezonde School.

communicatie

De website voor de regeling is www.gezondeschool.nl/watertappunt. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief van Gezonde School blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Als de regeling open gaat voor scholen, wordt er nieuwsbrief verstuurd zodat scholen actief worden geïnformeerd over de regeling. 

voorlopige planning (onder voorbehoud)
 

12 april-Vooraankondiging regeling door Paul Blokhuis

In september-Opening belangstellingsregistratie voor scholen

In oktober-Einde registratieperiode

31 december-Voor 31/12 dienen de scholen een plan van aanpak in (keuze leverancier, offerte, waar plaatsen)

1 april 2020-Uiterlijk 1 april 2020 zijn de watertappunten daadwerkelijk geplaatst

rol jongeren op gezond gewicht

Co-financiering
Scholen betalen een eigen bijdrage van 25%. Kijk of de gemeente, het waterbedrijf of private partijen willen bijdragen in deze kosten. Denk hierbij ook aan de kosten voor installatie en jaarlijks onderhoud van de watertappunten.

Gemeentebreed aan de slag
De regeling biedt een mooie kans om alle basisscholen in je gemeente of wijk waar JOGG actief is mee te laten doen. Werk hierbij samen met de Gezonde School-adviseur om een plan te maken om dit te realiseren.

School over op waterbeleid
Het plaatsen van een watertappunt is een uitgelezen mogelijkheid om in gesprek te gaan met de school over het beleid dat ze hebben over voeding / waterdrinken. Idealiter gaat de school over op waterdrinken beleid met de opening van het watertappunt. Meer weten over hoe te komen tot beleid? Klik hier  

leveranciers watertappunten

Waterbedrijf: het lokale waterbedrijf is een goede partner voor de regeling. Zij zijn op de hoogte van de regeling en bieden veelal zelf ook watertappunten. Op een later moment volgt een toolkit voor scholen waarin aangegeven staat wat de waterbedrijven kunnen betekenen voor de scholen.

Akkoord Gezonde Voeding Op Scholen: een aantal ondertekenaars van het Akkoord bieden buiten watertappunten. Voor meer informatie over deze ondertekenaars klik hier.

Daarnaast is onze leverancier van bidons voor DrinkWater ook leverancier voor watertappunten (https://www.drinkschoolwater.com)

En uiteraard zijn er nog vele andere leveranciers van watertappunten. Belangrijk om te melden is dat een school helemaal vrij is om een keuze hierin te maken.